Kunst Drift collectief 3.0

Here we go again! Nieuwe locatie, Bouwerijstraat 8, 4811 EV Breda

Collective Drift- collective as a conflict resolving model

Art Drift is a stage where autonomous expressions and collective come together and not only clash but also create new possibilities. A place where expertise assembles and creates an new artistic expression.

Today everything is artificial except art. Art is truth. With that thought and urgency to create, share experiences, build relationships, we work on a platform where makers, the public, art institutions, collectors, clients meet each other and constantly recognize and discover the value of art. Hanging a price tag everywhere would not be enough. There must be a social, collective consciousness. That is what we are working with.

The stage stands for contemporary visual arts and everything that approaches on visual arts and touches visual arts. Our duty is to bring it out.

Collectief Drift- collectief als conflict oplossend model  (NL)

Kunst Drift is een podium waar autonome uitingen en collectief elkaar tegenkomen en niet alleen maar botsen maar ook nieuwe mogelijkheden creëren. Een plek waar expertises bijeen komen en een artistieke uiting tot stand brengen.
Vandaag is alles artificieel behalve art. Art is echt. Met die gedachten en urgentie om te creëren, ervaringen te delen, relatie op te bouwen, werken wij aan platform waar makers, publiek, kunstinstellingen, verzamelaars, opdrachtgevers elkaar ontmoeten en steeds opnieuw waarde van kunst inzien en ontdekken. Overal een prijskaartje ophangen zou niet genoeg zijn. Er moet tot een maatschappelijke, collectieve bewustzijn komen. Daar werken wij aan.
Het podium staat voor eigentijdse beeldende kunst en alles wat aan beeldende kunst grenst en beeldende kunst raakt. Onze plicht is om het naar buiten te brengen.