Filosoferen aan de keukentafel

Verlangen naar wijsheid en inzicht
met Pieter Vastbinder

Wij zijn op zoek naar denkers die bij onze filosofische gespreken willen aanschuiven.
R e c e p t
Wij voeren gesprekken onder de titel ‘ filosoferen aan de keukentafel’. Dat betekent informele, ontspannen sfeer. De gesprekpartners leveren ingrediënten, maar gerecht verschilt steeds. De stadsfilosoof, de chef, Peter Vastbinder bewaakt het proces en de inhoud.

Tijdens het gesprek benaderen we vraagstukken vanuit een eigen identiteit en met filosofische vaardigheden gekoppeld aan kennisinhoud. Een insteek die een aanzienlijke verbreiding en verdieping kan geven!
Om verschillende kwesties te bespreken en door te lichten worden o.a filosofische kalenders, artikelen uit tijdschriften , boeken , films, foto’s, kunstwerken enz. gebruikt.
Deelnemende d e n k e r s kunnen zelf onderwerp aandragen ( over alles wat je bezig houdt)!
W a n n e e r

We komen eens in de twee weken bij elkaar. Op dinsdagochtend van 10-12 uur bij Drift, Liniestraat 121 Breda.
Start, maandag 8 januari 2018.
Aanmelden/ vragen
Pieter Vastbinder T: 06-499 48 026 of
E: info@kunstdrift.nl
A: Liniestraat 121, BG 4816 Breda

‘Ik denk, dus ik ben er’