A TOLK ABOUT MOVIE MAGIC 11 mei 2019 om 20 uur

A TALK ABOUT MOVIE MAGIC
Hommage aan meester cameraman Robby Müller

Eerste lezing in de reeks ‘De magie van film’ door Šahin Šišić is een hommage aan Robby Müller (1940-2018). Sahin gaat door middel van een lezing zijn bewondering, inspiratie en kennis over de film delen met filmliefhebbers en jongeren, die de magie van film nog moeten ontdekken! Voorafgaand aan de gesprekken en na de introductie, kijken we naar de documentaire ‘Living the light’ regie Claire Pijman (2018, duur 1u 26m) over Robby Müller.

Wie is de man achter de camera die ervoor zorgde dat de magie van film op ons netvlies blijft.
Müller’s beelden kan geen enkele filmliefhebber uit zijn hoofd krijgen zoals de rode trui van Nastasja Kinski in ‘Paris, Texas’ (1984) van Wim Wenders, de duizenden kleuren zwart-wit in Jim Jarmusch ‘Down by Law’ (1986) of dansende camera’s in ‘Dancer (Björk ) in the dark’ (2000) van Lars von Trier.
Zijn opvatting over licht en zijn opnames maakten dat hij ‘een schilder met licht’ werd genoemd. Zijn werk werd vergeleken met Vermeer, Hopper of straatfotograaf Walker Evans.
“Op licht wacht je. Je gaat ernaartoe, je leert naar licht te luisteren” – Robby Müller
Robby dacht en werkte niet in frames maar in flows. Vrijheid is bepalend. Hij luistert als een jazz muzikant, interpreteert, vult het in, verbetert het. Müller is een muzikant met camera.

 

A TALK ABOUT MOVIE MAGIC
Hommage to master cinematographer Robby Müller

The first reading in the series ‘The magic of film’ by Šahin Šišić is in honor of Robby Müller (1940-2018). Through a lecture, Sahin will share his admiration, inspiration and knowledge about the film with filmlovers and youth who have yet to discover the magic of film! Before the conversations starts and after the introduction, we will watch the documentary ‘Living the light’ by Claire Pijman (2018, duration 1h 26m) about Robby Müller.

Who is the man behind the camera who ensured that the magic of film resumes on our minds?
Müller’s images cannot be forgotten by any filmlover such as the red sweater by Nastassja Kinski in ‘Texas’ (1984) by Wim Wenders, the thousands colours of black and white in Jim Jarmusch’ Down at law ‘(1986) or dancing cameras in ‘Dancing (Björk) in the dark ‘(2000) by Lars von Trier.
His perception with light, his shots caused him to be called “a painter with light.” His work was compared to Vermeer, Hopper or street photographer Walker Evans.
“You wait for light. You follow it, you learn to listen to light ”- Robby Müller
Robby did not think and work in frames but in flows. Freedom is defining. He listens like a jazz musician, interprets, fills it in, improves it. Müller is a musician with a camera.