UITGESTELD public is absent

U I T G E S T E L D  naar een later tijdstip 2021

 

(film by Henner Leise)

 

e x p o s i t i e

 

C H A T E A U  ‘t   A R T E

(opening zaterdag 19 december om 15 uur (19 dec t/m 23 jan)

 

Sylvia Thijsen en Thea Kanters

Een van de ernstigste verdwalingen van de hedendaagse mens is dat hij niet meer durft en niet meer kan voelen, zo gefixeerd op denken is.
In alle uitingsvormen van Sylvia Thijsen, of het er gaat over haar schilderwerk, installaties of een dans performance voel je spiritualiteit, gevoel, verbinding. Religieus (Lat.) betekent ook alleen maar ‘verbinden’.
Sylvia verbindt. In haar werk ervaar je de eenheid van mens en natuur, mens en kosmos.
Terwijl Sylvia door gelaagdheid in de tijd en verf haar gevoelens en emoties vangt, doet
Thea Kanters dat in keramiek. Het menselijke lichaam, vaak in kombinatie met een dier gebruik ze als metafoor voor universele, samenvattende, verbondenheid.
Werk die ze bij KunstDrift gaan tonen wekt ook gevoel van een mythologische verhaal.
Maar ‘in het echt’ ga je er snel in geloven!

Bonustrack
Henner Leise componeerde bij het schilderij “Heading North”, van Sylvia, een intrigerende geluidsculptuur dat ook onderdeel van de expositie maakt!