Exposition du Matériel didactique

De expositie was te bekijken van 13 maart t/m 30 april 2021

Lijst van geëxposeerde werken:

Zaal 1:

Zaal 2:

Zaal 3:

Zaal 4:

Aan het begin van de 20ste eeuwen waren twee Belgische idealisten, anarchisten en pacifisten enkele tientallen jaren bezig met de verwezenlijking van het Mundaneum, een megalomaan project met het doel alle kennis van de wereld te verzamelen in een gigantisch archief en toegankelijk te maken voor iedereen om zodoende de wereldvrede te bevorderen. Zij stierven in armoede kort voor het einde van de tweede wereldoorlog.
Geïnspireerd door het concept van het Mundaneum heeft Eelco Deuling het laatste halve jaar in beslotenheid gewerkt aan een reeks monumentale penseeltekeningen op klein formaat, getekend met niet lichtbestendige inkt op even vergankelijk flinterdun papier. Vaak minutieus nagetekende historische fotos of anders associaties naar aanleiding daarvan, maar altijd met het gevoel van een heel eigentijdse beklemming. Het grootse gebaar komt aan bod, maar ook het hele kleine, het spectrum aan verwijzingen en associaties is opmerkelijk breed.
De titel van de lopende expositie van Eelco, nu te zien in galerie Drift is EXPOSITION DU MATÉRIEL DIDACTIQUE.
Soms voegen titels in de kunst (van exposities in het algemeen en van de verschillende werken in het bijzonder) weinig toe.
In dit geval echter wel. Met name de titels van de diverse tekeningen ontsluiten nogal wat betekenislagen.
En zij roepen vragen op, zoals: waaruit precies bestaat in dit geval het didactische materiaal? Het antwoord is onthutsend.
Maar ook: wat is de rol van de kunstenaar? Getuige van zijn/haar tijd? Archivaris misschien, van – laten we het voor het gemak gebeurtenissen noemen? Curator van de tijdgeest?  Voetsoldaat van de kunst? Dapper vechtend in de voorhoede of laf tussenuit geknepen, naar ergens achter, waar het stil is?
Iedereen zal hier zijn of haar eigen vragen moeten stellen en zoals de kunstenaar zelf waarschijnlijk ook de antwoorden even schuldig moeten blijven.

(door Henner Leise)