Joran van Soest

Joran van Soest
(mixed media, installatie, video)
Tussen in
Door gebruik van verschillende media onderzoekt Joran waar de één begint en de ander eindigt.
Zijn werk is gelaagd niet alleen qua inhoud maar ook in de uitvoering.
Grenzen vervagen zowel in het moment van het zijn, als in het gebruik van verschillende technieken. Het werk staat altijd in de relatie tot de toeschouwer.
‘Wat zich tussen mij en de ander bevindt’.

E: joran-van-soest@hotmail.com
www.joranvansoest.com