Pauline Koehorst

Als we kijken naar het werk van Pauline Koehorst is het meteen duidelijk dat schilderkunst, fotografie en video onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Ze gebruikt alle middelen om tot innerlijke door te dringen. En dan tot die diepste, vaak onbewuste lagen. Schemergebieden van helderheid en duisternis.
Het oeuvre van Pauline weerspiegelt state of mind waarin agressie, nodeloos geweld, pesten en liefdeloosheid of juist overdaad aan bezorgdheid sterk de overhand lijkt te hebben.
Haar film ‘Deep is the wather high is the sky’ is een verhaal over het verlies van identiteit en opnieuw één worden.
Sinds kort is Pauline bezig met schrijven als nieuwe uitingsvorm of moeten we zeggen een nieuwe middel om nog dieper dan het water en hoger dan de lucht te reiken.
Publiek bewondert niet allen maar innerlijkheid, menselijke unicum van door haar gevangen karakters, maar vaak staat publiek van dichtbij, achter oren krabbend, zich af te vragen: hoe heeft ze dit in de Gods naam geschilderd!

www.paulinekoehorst.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.paulinekoehorst.nl