Renée van Oploo

Ze onderzoekt door middel van installaties, existentiële vraagstukken die betrekking hebben op de hedendaagse menselijke conditie: het menselijk onbehagen van sociale mediadruk en het rusteloze massagedrag dat daaruit voortvloeit, de toenemende en onpersoonlijke invloed van technologie en wetenschap, de digitale structuren die in toenemende mate vervlochten zijn met onze levens. De onrustige spanning tussen natuur en cultuur en misvattingen hierover zijn niet alleen de bestaansgrond van haar werk, maar ook de dualiteit waar zij intens van geniet. In haar werk is zij op zoek naar een bewustzijn voor de positie van de mens in het schema van de dingen. http://www.reneevanoploo.nl/